Inwentarze klucza lipowieckiego (1645, 1668)

MB

Jaki czas temu pisałem o książce Inwentarze i lustracje Klucza Sławkowskiego z XVII i XVIII wieku, która stanowi niezwykle bogate źródło informacji o historii naszego miasta. Warto jednak pamiętać, że jedna z dzisiejszych dzielnic, dawna wieś Jeleń, należała przez większość czasu do klucza lipowieckiego. Część inwentarzy tego klucza można znaleźć w krakowskim Archiwum Narodowym. Pozostałe (z lat 1645, 1668, 1746, 1759, 1789) są przechowywane w Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej (Wawel 3). Niestety dostęp do oryginałów można uzyskać jedynie za poręczeniem jakiejś instytucji. Na szczęście dwa najstarsze (1645, 1668) zostały poddane cyfryzacji i może do nich zaglądnąć każdy (wystarczy na miejscu wypełnić odpowiednią ankietę). Istnieje również możliwość wydruku interesujących nas fragmentów (2,5 zł za stronę). Archiwum jest czynne od wtorku do piątku w godzinach 9:00 – 12:50.

Poniżej zamieszczam najstarszy spis kmieci (inwentarz z 1645):

Transkrypcja nazwisk (amatorska): Jaroniowie, Jan Weszy, Valenty Buczek, Klimunt Gogułka, Wawrzyniec Jach, Andrzey Ambroży, Bugaiowie, Skrzypek, Jakub Bożek, Paweł Bożek, Stanislaw Piszura, Piotr Bożek.

Obydwa dokumenty stanowią niezwykle cenne źródło informacji o strukturze społecznej i gospodarczej ówczesnego Jelenia. Znajdziemy w nich między innymi spisy kmieci, zagrodników i chałupników, ogólny opis osady i jej najważniejszych elementów (sołtystwo, wójtostwo, młyn etc.) oraz wykaz powinności i zasobów naturalnych.