Spis ludności miasta Jaworzna z roku 1931

MB

Spis ludności Jaworzna z roku 1931 można znaleźć w Archiwum Państwowym w Katowicach. Całość składa się z 23 jednostek archiwalnych o wymiarach 42x55cm (niektóre z nich mają ponad 800 stron, a więc są, mówiąc delikatnie, dość nieporęczne) i trzech alfabetycznych skorowidzów. Te ostatnie są niezwykle przydatne, gdyż rejestr został spisany według starej, jednolitej numeracji, co powoduje, że numer X może znajdować się na ulicy Pechnik, a X+1 na Starej Hucie. Jeżeli chcemy odnaleźć członków naszej rodziny, musimy najpierw wyszukać daną osobę w skorowidzu, co pozwoli ustalić numer jej domu.

Ilość informacji, które możemy w ten sposób pozyskać, jest naprawdę duża. W spisie, oprócz adresu, znajdziemy między innymi: imiona rodziców, panieńskie nazwisko matki, datę i miejsce urodzenia, wykonywany zawód, wyznanie, stan cywilny, stosunek do służby wojskowej, poprzednie miejsce zamieszkania i datę zamieszkania w gminie.

Przed przystąpieniem do poszukiwań należy pamiętać, że spis dotyczy miasta Jaworzna z 1931, a więc nie znajdziemy w nim na przykład mieszkańców Byczyny i Jelenia, gdyż te wsie zostały przyłączone do gminy w 1933.

Spis znajduje się w zespole Akta miasta Jaworzna (numer 1155) i może do niego uzyskać dostęp każdy, kto wypełni zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego i na podstawie otrzymanego inwentarza, który zawiera szczegółowy opis zespołu, wypisze rewersy interesujących go jednostek. Dla ułatwienia podaję sygnatury skorowidzów: AMJ 57 (od A do G), AMJ 58 (od H do P), AMJ 59 (od P do Z).

Pracownia naukowa działa od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00-17.45 i w piątki od 9.00 do 14.45. Przed wizytą warto zapoznać się z regulaminem, gdyż zbiory są udostępniane w konkretnych godzinach, przykładowo zamówienie złożone do 9:30 zostanie zrealizowane o 10:30.