Spis ludności 1790-1791

MB

W Archiwum Narodowym w Krakowie (Oddział III, ul. Sienna 16) można uzyskać dostęp do spisu ludności Jaworzna i okolicznych wsi (Długoszyn, Szczakowa, Dąbrowa, Jeleń, Byczyna, Ciężkowice) przeprowadzonego w latach 1790-1791. Dokument można odszukać w zespole numer 30 (Akta Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej Województwa Krakowskiego), sygnatura 41-17 (Spisy ludności województwa krakowskiego z lat 1790-1791: II. Parafie powiatu krakowskiego). Spis jest podzielony według budynków i znajdziemy w nim imiona, nazwiska oraz wiek mieszkańców (w tym dzieci). Należy jednak mieć na uwadze, że w wielu wypadkach wiek danej osoby może być podany w przybliżeniu. Na końcu znajduje się podsumowanie ogólnej liczby mieszkańców:

Spis ludności, podsumowanie

Dostęp do spisu może uzyskać każdy zainteresowany. W tym celu należy wypełnić zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego, a następnie wypisać rewers interesującej nas pozycji. Jeżeli nie znamy jakiejś sygnatury, możemy skorzystać z inwentarza danego zespołu. Realizacja dla czytelników zamiejscowych odbywa się na bieżąco. Pracownia naukowa jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00 (przerwa 11.30-11.45). Czytelnia ma również dyżur popołudniowy, ale nie można wtedy korzystać z zasobów sprzed XIX wieku. Przed wizytą warto zapoznać się z poradnikiem dla początkujących, który znajduje się na stronie archiwum.

Spis, ze względu na stosunkowo małą ilość zawartych w nim informacji, nie ma zbyt dużej wartości dla badań genealogicznych, ale może posłużyć do sprawdzenia, czy nazwisko naszej rodziny pojawia się wśród mieszkańców Jaworzna i okolic z końca XVIII wieku.