Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Jaworznie (1890-1902)

MB

W Archiwum Państwowym w Katowicach znajdują się następujące wtóropisy ksiąg parafialnych, które były wykorzystywane przez Urząd Stanu Cywilnego w Jaworznie:

Chrzty: 1890-1902
Małżeństwa: 1890-1901
Zgony: 1890-1898

Są one częścią zespołu numer 2702 (Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Jaworznie). Niestety niektóre wpisy są uszkodzone (dotyczy to głównie księgi urodzeń), ale zdecydowana większość jest zachowana w dobrym stanie. Kolejną niezbyt dobrą wiadomością jest to, że metryki obejmują jedynie wieś Jaworzno (wraz z Pechnikiem) i nie potrafię na razie powiedzieć, gdzie znajdują się zapisy dotyczące innych części parafii. Braki te są najprawdopodobniej spowodowane tym, że w momencie przekazania akt do USC granice administracyjne Jaworzna nie pokrywały się z parafialnymi i reszta ksiąg trafiła do innych urzędów. Ciekawostką jest fakt, że przy niektórych metrykach urodzenia znajduje się dopisana data śmierci danej osoby, co również potwierdza ich urzędowy charakter.