Nazwiska najstarszych jaworznickich rodzin

MB

Analizie językowej poddano nazwiska funkcjonujące w latach 1677 – 1797 w parafii św. Wojciecha w Jaworznie. Materiał zebrano z Indexu Liber Copulatorum Ecclesiae in Jaworzno. Zaznaczyć należy, że nazwiska w Indexie odnoszą się do lat 1677 – 1705, 1708 – 1723, 1760 – 1795 i roku 1797.

(…)

Z analizowanego materiału wynika, że najstarsze rody Jaworzna to rodziny o nazwiskach: Dziubek, Palian, Pacwa, Ambroży, Ambrozik, Skupień, Szczerba, Musiał, Ziętek, Jaroń, Bożek, Kulig (Kulik), Lipa (Lipka), Palka, Ciołek, Dyląg, Ciołczyk, Dubiel, a także ludzie napływowi z innych okolic: Woydyła, Banasik, Karweta, Pluta, Baran, Barańczyk, Brożek, Dusza, Duszyk, Cielątko, Czeczot, Kołodziej, Wiercioch, Smalcerz / Smalcyrz, Smolarczyk, Łaźnia. Rodziny noszące te nazwiska na długo pozostały w naszej okolicy i większość tych nazwisk, pochodących od przybyszy zasiedlających osadę w XVII i XVIII wieku, funkcjonuje do dzisiaj na terenie Jaworzna.

Elżbieta Zając, „Nazwiska mieszkańców parafii jaworznickiej w latach 1677-1797″ [w:] Zeszyty Historyczne Miasta Jaworzna, Lipiec 2002, Zeszyt 6, s. 35-37.

Wgląd do „Zeszytów Historycznych Miasta Jaworzna” można uzyskać w czytelni naukowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie (Rynek Główny 17).