wskazówki i ciekawostki dla genealogów amatorów poszukujących swoich przodków z Jaworzna (śląsk)

Nazwiska najstarszych jaworznickich rodzin

Analizie językowej poddano nazwiska funkcjonujące w latach 1677 – 1797 w parafii św. Wojciecha w Jaworznie. Materiał zebrano z Indexu Liber Copulatorum Ecclesiae in Jaworzno. Zaznaczyć należy, że nazwiska w Indexie odnoszą się do lat 1677 – 1705, 1708 – 1723, 1760 – 1795 i roku 1797. (…) Z analizowanego materiału wynika, że najstarsze rody […]

Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie znajduje się przy ulicy Franciszkańskiej 3. Można tam znaleźć kopie jaworznickich ksiąg metrykalnych z lat: Chrzty: 1817-1820, 1823-1879 Śluby: 1817-1820, 1823-1879 Pogrzeby: 1817-1820, 1823-1889 Dostęp do ksiąg może uzyskać każdy. Wystarczy jednorazowo udostępnić swój dowód osobisty i wypełnić odpowiedni formularz. W wypadku badań genealogicznych nie trzeba nawet wypisywać żadnych rewersów, […]