Kataster galicyjski, część I

MB

Przeglądając jaworznickie księgi metrykalne z XIX wieku możemy poznać numer domu, w którym żyła dana osoba. Problemem staje się jednak próba zlokalizowania danego budynku, gdyż taki numer niewiele nam dzisiaj mówi. Zgodnie ze wskazówką pani Marii Leś-Runickiej udałem się do oddziału V Archiwum Narodowego w Krakowie (ul. Lubicz 25b), gdzie można znaleźć mapy katastru galicyjskiego z połowy XIX wieku. Przedmiotem mojego zainteresowania była ówczesna wieś Jeleń i na miejscu okazało się, że można tam uzyskać dostęp do map katastralnych (1:2880) i części szkiców indykacyjnych dla tego obszaru. Szczególnie interesującymi wydają się te drugie, gdyż były używane „w terenie” i można na nich niekiedy znaleźć naniesione nazwiska właścicieli gruntów, poprawki etc. Jest to o tyle ważne, że część opisowa dla Jelenia zachowała się prawdopodobnie jedynie w formie szczątkowej, a do tego jest przechowywana w Spytkowicach, gdzie jeszcze nie byłem. Jednak nawet dzięki samym szkicom i mapom udało mi się z dużym prawdopodobieństwem zlokalizować miejsce, w którym stał dom mojego praprapradziadka. Do tematu samego katastru i jego wartości dla amatorskich badań genealogicznych na pewno jeszcze powrócę.