Kataster galicyjski, część I

Przeglądając jaworznickie księgi metrykalne z XIX wieku możemy poznać numer domu, w którym żyła dana osoba. Problemem staje się jednak próba zlokalizowania danego budynku, gdyż taki numer niewiele nam dzisiaj mówi. Zgodnie ze wskazówką pani Marii Leś-Runickiej udałem się do oddziału V Archiwum Narodowego w Krakowie (ul. Lubicz 25b), gdzie można znaleźć mapy katastru galicyjskiego […]