Małżeństwa Banasików z Jelenia i zachowane księgi metrykalne

MB

Na stronie webtrees.genealogia.jaworzno.pl został opublikowany kolejny przygotowany przez mojego tatę plik pdf – spis małżeństw Banasików z Jelenia od drugiej połowy XVII do XIX wieku. Wykaz jest oczywiście niepełny, obejmuje jedynie te zapisy, które się zachowały i do których uzyskaliśmy dostęp. Brak dokładnej daty oznacza, że dane małżeństwo jest domniemywane na podstawie innych metryk.

W tym miejscu wypada poruszyć temat zachowanych ksiąg metrykalnych z Jaworzna. Nieocenionym okazuje się w tej kwestii artykuł pani Marii Leś-Runickiej Księgi metrykalne jako źródło historyczne (Zeszyty Historyczne Miasta Jaworzna, nr 8, s. 6-9). Dowiadujemy się z niego, że zachowały się księgi z lat:

Chrzty:
1671-1754,
1759-1797,
1811-1820,
1828-1888.

Śluby:
1677-1705,
1708-1723,
1760-1797,
1797-1888.

Zgony:
1695-1734,
1797-1890.

Tajemnicą poliszynela jest, że dostęp do oryginałów, które znajdowały się archiwum parafialnym kościoła św. Wojciecha, jest obecnie utrudniony. Jedynie najstarsza księga chrztów (1671-1736) znajduje się w zbiorach rękopiśmiennych biblioteki PAU w Krakowie (jeszcze tego nie zweryfikowałem). Pani Maria dodaje na końcu:

Muzeum Miasta Jaworzna wykonało kopie oraz odpisy zachowanych ksiąg metrykalnych. Powinny w znaczący sposób wzbogacić badania naukowe z przeszłości Jaworzna. Przechowywane w zbiorach będą dostępne dla szerszego grona zainteresowanych osób.

O kopiach ksiąg z Jaworzna, które można znaleźć w Krakowie, pisałem tutaj.