O Jaworznie w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

MB

Śląska Biblioteka Cyfrowa ma w swoich zbiorach kilka pozycji dotyczących Jaworzna, które powinny zainteresować każdego, kogo zajmuje historia naszego miasta. Wszystkie można przeglądać i pobierać bez żadnych opłat. Wymogiem jest jedynie zainstalowanie oprogramowania do odczytu formatu DjVu. Ze swojej strony chciałem szczególnie polecić dwie pozycje:

Maria Leś-Runicka, Historia Jaworzna do 1795 roku, Jaworzno 2011.

Pierwsza tak kompleksowa monografia dotycząca historii Jaworzna i okolicznych wsi, które wchodzą dzisiaj w jego skład. Kopalnia informacji pozwalająca wyrobić sobie ogólny historyczny obraz naszego miasta, co jest w moim przekonaniu niezwykle pomocne podczas badań genealogicznych. Dzięki bogatej bibliografii stanowi dobry punkt wyjścia dla dalszych poszukiwań.

Bartłomiej Cieszyński, Jaworzno minione, Jaworzno 2010.

Pierwsza część książki jest zapisem wspomnień autora, wieloletniego pracownika Muzeum Miasta Jaworzna. Nie jestem jakimś wielkim miłośnikiem tego typu pozycji, ale czyta się bardzo dobrze. Niemniej interesujące są kolejne dwie części, które są zbiorami felietonów na temat ciekawych osób oraz mniej znanych ciekawostek związanych z Jaworznem.

Więcej książek dotyczących Jaworzna można znaleźć tutaj.